ІА Глобальні віки (ТЕМИ ДНЯ)


НЕВДОВЗІ ВСІ ЗАКОНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ МОЖУТЬ ВТРАТИТИ ЧИННІСТЬ


Україна та й усе суспільство тією чи іншою мірою до теперішнього часу живуть та підпорядковуються деяким законодавчим актам радянського періоду, що в умовах сучасної інтеграції держави до більш демократичних, інтелектуальних та правових позицій-перспектив не вписується у ці рамки.

Таким чином, сьогодні, 12 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив та направив до Верховної Ради законопроект про скасування дії прийнятих за радянських часів законів та інших нормативно-правових актів.

Зокрема, міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, що мова йде про більш ніж сотню радянських регуляторних актів: «У законодавстві залишилося багато радянщини... яка створює перепони для українських громадян і бізнесу. Тому, Міністерство юстиції розробило проект закону про визнання такими, що втратили чинність, актів органів УРСР і СРСР».

Отже, якщо направлений до ВРУ законопроект буде прийнято, то ближчим часом, а саме – протягом шести місяців після вступу закону в силу припинять свою дію всі підзаконні акти міністерств, відомств, президій та комісій, прийняті до 24 серпня 1991 року. В подальшому, протягом одного року після вступу закону в силу припиняють дію закони УРСР та СРСР, і зрештою, протягом трьох років – всі кодифіковані акти УРСР, що досі діють в Україні.

Міністр юстиції також додав, що рішення не буде передбачати скасування ратифікації міжнародних угод, які підписувалися до незалежності України. Також, П. Петренко розраховує на те, що найближчим часом, можливо у травні цей законопроект буде ухвалено.

Перспектива відходу від законодавчих норм радянської доби може позитивно вплинути на нові законодавчі ініціативи у державі для більш стрімкого та успішного покращення взаємовідносин у демократичному суспільстві. Отже, вартує дочекатись позиції ВРУ, яка дуже вірогідно стане на бік урядового законопроекту.


ІА ГВ