ІА Глобальні віки (СТАТТІ)


ЧИ ВІРИТЕ ВИ, ЩО РОБОТА ОРТИНСЬКОЇ Н.В. АКТУАЛЬНА І НЕ МІСТИТЬ ПЛАГІАТУ?

Ми готові сотні раз вибачитись перед директором Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка» Ортинським В.Л., якщо наукова «праця» його 27-річної дочки Ортинської Н.В. актуальна, написана нею особисто, не містить плагіату та становить безперечну цінність з наукового погляду.

Відповідально заявляємо, що ще тиждень тому цієї «докторської» роботи на сайті НУ «Львівська політехніка» не було – http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505219/ortynska-nataliya-volodymyrivna

З цієї та багатьох інших причин, в рамках юридично-журналістських розслідувань, ми вирішили звернутись в Міністерство освіти і науки України, Національне антикорупційне бюро України, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України та до ректора Національного університету «Львівська політехніка» Бобало Ю.Я. з приводу законності здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук п. Ортинською Н.В. Нижче подаємо текст цього звернення.

Шановні панове! Інформаційне агентство «Глобальні віки», котре з 2005 р. спеціалізується на здійсненні юридично-журналістських розслідувань правозахисного характеру, в рамках започаткованого нами Проекту «Виявлення корупційної складової у вищих навчальних закладах України», встановило нижчезазначені грубі порушення при присвоєнні наукового ступеня «доктора наук» (чинний Наказ МОН України № 1605 від 12.12.2017 р., додаток № 4 до Наказу, «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року») п. Ортинській (Юськів) Наталії Володимирівні, 23 лютого 1990 року народження.

Як встановлено нами в ході здійснення зазначених розслідувань, п. Ортинська Н.В. у 2012 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права».

У 2014 р. п. Ортинська Н.В. – вже кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», директором якого являється її батько п. Ортинський Володимир Львович, «відома в міліцейських та журналістських колах Львова особистість», член експертної ради Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України...

14.09.2016 р. наказом № 357-5-10 ректора НУ «Львівська політехніка» п. Ю.Я. Бобало, п. Ортинську Н.В. за спеціальністю 081 Право, відповідно до пунктів 2, 3, 37 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, п. 1, 2 наказу по НУ «Львівська політехніка» від 10.05.2016 р. № 267-1-10 «Про організацію прийому до докторантури університету у 2016 р.» та згідно з рішенням Вченої ради університету від 13.09.2016 р., протокол № 26, - зараховано у докторантуру НУ «Львівська політехніка» на підставі її особистої заяви, контракту № 1/дк16 від 14.09.2016 р., рішення вченої ради університету від 13.09.2016 р., протоколу № 26 та ін. документів.

П’яти років, передбачених Законом України «Про освіту», не минуло, про що йдеться на початку нашого звернення, і вже в 2017 р. наказом МОН України № 1605, п. Ортинській Н.В., сумнівний захист наукової роботи якої здійснювався у тому ж Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка», присвоєно науковий ступінь «доктора наук», до того ж з миттєвим виданням на руки диплому доктора юридичних наук. З усіх відомих нам колег юристів, журналістів та науковців ніхто не чув про оприлюднення оголошення щодо захисту наукової роботи п. Ортинської Н.В. перед її захистом. Саму наукову роботу також ніхто з нас наразі (станом на 15.02.2018 р.) не бачив.

Опоненти п. Ортинської Н.В. під час захисту нею наукової роботи, на нашу думку, теж були доволі сумнівними.

У Постанові КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» в п. 37 зазначено, що здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

З огляду на зазначене виникає ряд закономірних і обґрунтованих запитань, відповіді на які хотілось би отримати у встановленому законодавством порядку:

1. Якщо п. Ортинська Наталія Володимирівна, 23.02.1990 року народження, справді володіє винятковими розумовими науково-дослідницькими та педагогічними здібностями у галузі правознавства і настільки впевнена у своїй винятковості, що захист її наукової роботи не міг почекати п’ять років у відповідності до Закону України «Про освіту», то чому експертну оцінку її «виняткової» наукової роботи (яку не можемо ніде знайти до нинішнього дня) не здійснював інший навчальний заклад замість Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», директором якого являється її батько п. Ортинський В.Л.?

2. Хто давав рекомендацію на захист наукової роботи п. Ортинської Н.В.? У якому навчальному закладі та з допомогою яких експертів робота проходила антиплагіат перед захистом?

3. Хто і коли оцінював наукову роботу п. Ортинської Н.В. у Міністерстві освіти і науки України (відповідь на це питання повинен/повинна знати голова атестаційної колегії МОН України), якщо взагалі така робота існує (бо ми її знайти станом на даний час ніде не можемо, як вже було сказано)? Чи враховано було при цьому головою атестаційної колегії МОН України, що п. Ортинський В.Л., батько п. Ортинської Н.В., є членом експертної ради Вищої атестаційної комісії МОН України (де, варто допустити, має свої зв’язки й інтереси), і що необґрунтований достроковий захист наукової роботи п. Ортинської Н.В. може розцінюватись як виразна корупційна складова в системі діяльності Міністерства освіти і науки України?

4. Чи це закономірна і до усіх докторів наук застосовувана практика Міністерства освіти і науки України настільки швидко видавати диплом доктора наук, як у випадку з п. Ортинською Н.В.?

5. Чи не могло здійснюватись таке стрімке «наукове» просування п. Ортинської Н.В., з допомогою її батька п. Ортинського В.Л., з мовчазної згоди чи навіть сприяння ректора Національного університету «Львівська політехніка» п. Бобало Ю.Я., який ймовірно знову, внаслідок виборів, хоче обійняти посаду ректора політехніки і заручається в такий спосіб підтримкою п. Ортинського В.Л.? Чи не сприяли цьому й інші довірені особи директора Ортинського В.Л., серед яких, наскільки нам відомо, п. Остапенко Леонід Олексійович – голова вченої ради Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», п. Бортник Надія Петрівна – секретар вченої ради, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (на фоні цих людей, принциповий і не підконтрольний п. Ортинському В.Л., п. Сливка Степан Степанович – є лише заступником голови вченої ради, не дивлячись на те, що п. Сливка С.С. справді є визнаним видатним науковцем, автором десятків наукових юридичних книг, актуальних вже багато років в усіх вищих юридичних навчальних закладах України)?

Варто також зазначити, що немала кількість аналогічно здобутих наукових ступенів була скасована під час засідання атестаційної Колегії Міністерства освіти і науки України 01.02.2018 року - https://www.youtube.com/watch?v=CJkq0w8Dzz4

Тож нам цікава експертна думка авторитетних науковців – ви вірите в те, що не обійшлось без корупційної складової під час підготовки, апробації та захисту докторської дисертації Ортинської Н.В., зважаючи на все вищесказане?


ІА «Глобальні віки»