ІА Глобальні віки (СТАТТІ)


В Україні створено новий орган у сфері захисту бізнесу

Кабмін своєю постановою утворив Комісію з питань захисту бізнесу.

Комісія буде координувати дії органів виконавчої влади та створювати механізми вирішення проблемних питань у цій сфері. Комісія буде функціонувати як тимчасовий дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Комісії будуть:
• аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;
• вивчення результатів діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Комісії;
• моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань захисту бізнесу;
• участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань захисту бізнесу та подання до Уряду пропозицій та рекомендацій.

Очікується, що створення Комісії забезпечить належні умови для захисту бізнесу від незаконного впливу зі сторони органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Постанова КМУ «Про утворення Комісії з питань захисту бізнесу» від 16 жовтня 2019 р.

28.10.2019
Оксана ЛАВРІВ